Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen

MAR Brummen

Sinds 1 januari 2014 is de Maatschappelijke Advies Raad (MAR) actief.
De MAR is ontstaan uit een fusie van de Cliëntenraad WWB/WSW gemeente Brummen en de WMO-adviesraad gemeente Brummen.
De Maatschappelijke Advies Raad heeft tot doel het sociaal maatschappelijk belang te verwoorden van de inwoners en de gebruikers van gemeentelijke voorzieningen van de gemeente Brummen. De MAR vertegenwoordigt alle inwoners die op de een of andere manier aangewezen zijn op zorg of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen, en/of gebruik maken van het minimabeleid.
De MAR doet dit door gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen te geven over de beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet WSW en WWB 

De MAR werkt in 3 werkgroepen:
de werkgroep WMO,
de werkgroep Jeugdwet,
de werkgroep Participatiewet.

De MAR Brummen bestaat uit de volgende leden:


De heer W. Wedemeijer – voorzitter
Mevrouw C. van den Broek – secretaris
De heer S. van Asperen – penningmeester, lid / werkgroep WMO
Mevrouw J. Thijsen – lid / werkgroep WMO
De heer H. Venselaar – lid 
Mevrouw G. Tuczek - lid 
De heer E. Brinkhorst – lid / werkgroep WMO & Participatiewet
De heer P. Breen – lid 
Mevrouw S. Leemkuil – lid / werkgroep Participatiewet
De heer B. Garssen – lid / werkgroep Jeugdwet
Mevrouw D. van der Jagt – lid / werkgroep Jeugdwet


WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
MZ     Mantelzorg

Aanvullende gegevens