MISSIE & VISIE

pondje aangepaste afmeting

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) heeft tot doel het maatschappelijk belang te verwoorden van de inwoners en gebruikers van gemeentelijke voorzieningen van de gemeente Brummen. Het betreft de voorzieningen op het gebied van het sociaal domein. De MAR vertegenwoordigt alle inwoners die op de een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg en/of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente.


De MAR doet dit door, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen te geven over de beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen op het terrein van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


De MAR kent 3 werkgroepen:

de werkgroep Jeugdwet
de werkgroep Participatiewet
de werkgroep Wmo-wet


De MAR vergadert vanaf 16 april online, nu de reguliere vergaderingen geen doorgang kunnen vinden.


Zo kan de MAR zich blijven inzetten voor de inwoners van de gemeente Brummen. Door deze manier van overleg is het vooralsnog niet mogelijk een vergadering bij te wonen. Heeft u vragen of opmerkingen: een mail sturen kan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

vacature

Gevraagd: een lid voor de werkgroep Wmo

 

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) is ingesteld door de gemeente Brummen om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over het sociale domein. Het sociale domein omvat de werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

 

De MAR is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en acht leden.
Op basis van kennis en ervaring zijn de taken van de leden over de verschillende aandachtsgebieden verdeeld. De MAR laat zich zo nodig bijstaan door ervaringsdeskundigen. In principe worden per jaar tien vergaderingen gehouden, meestal op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

De leden ontvangen een kleine maandelijkse onkostenvergoeding.

 

Voor leden van de MAR gelden de volgende selectiecriteria:

 

  • De leden zijn woonachtig in de gemeente Brummen.
  • De gevraagde kandidaat heeft kennis van en/of ervaring in het werkveld van de Wmo, of voelt er zich op andere wijze bij betrokken.
  • De leden kunnen zich mondeling en schriftelijk goed
  • De leden zijn bereid gemiddeld een dagdeel per week aan de werkzaamheden binnen de MAR te besteden.
  • Zo nodig worden gemeenteraadsvergaderingen
    Hetzelfde geldt voor regionale en landelijke bijeenkomsten over het sociaal domein.
  • Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen de leden niet werkzaam zijn bij de Gemeente Brummen of bij één van de regionale samenwerkende gemeenten of bij andere instanties, waarover de MAR adviseert.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

B.R. van Beusekom: (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-43927016).

Tevens vindt u informatie op www.margemeentebrummen.nl