MAR Logo

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de gemeente Brummen is een onafhankelijk adviesorgaan, dat is ingesteld door de gemeente om de inwoners te vertegenwoordigen die gebruik maken van een sociale voorziening. 

familie

jeugd icoontje

Jeugdwet

De JEUGDWET is er voor alle jongeren, die zorg nodig hebben in hun groei naar volwassenheid. Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming moeten soelaas bieden aan jongeren en hun ouders.

aan het werk

participatie icoontje

Participatiewet

De PARTICIPATIEWET houdt in dat voor elke inwoner het mogelijk gemaakt moet worden deel te nemen aan de samenleving. De wet gaat o.a. over begeleiden naar werk of beschutte werkplek, over bijstand en schulphulpverlening.

maatschappelijke ondersteuning

wmo icoontje

WMO

De WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) is er voor elke inwoner, die op welke manier dan ook ondersteuning nodig heeft.
Het betreft o.a. woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, begeleiding en dagbesteding.

familie

jeugd icoontje

NIEUWS