Verantwoording MAR 

Missie en Visie
De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) heeft tot doel het belang te verwoorden van de inwoners en gebruikers van gemeentelijke voorzieningen van de gemeente Brummen. Het betreft de voorzieningen op het gebied van het sociaal domein. De MAR vertegenwoordigt alle inwoners die op de een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg en/of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente.

De MAR doet dit door, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen te geven over de beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen op het terrein van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Samenstelling van de MAR

  • Barend van Beusekom, voorzitter en lid werkgroep Wmo, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.06-43927016
  • Corrine van den Broek, secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.06-24267943
  • Gineke Breuer, vice-voorzitter, lid werkgroep Jeugdwet,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06-20648061
  • Egbert van Gessel, lid werkgroep Jeugdwet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.06-22833768
  • Henk Venselaar, lid werkgroep Participatiewet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.06-51569626
  • Willem Elshof, lid werkgroep Participatiewet , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.06-21126523
  • Marie-Thérèse Snelders, lid werkgroep Wmo, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.06-42930791
  • Rob van Oostveen,lid werkgroep Participatiewet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Ina Wierenga, lid werkgroep Jeugdwet,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.06-51142104

Vorig jaar is het door de Covid 19 pandemie helaas niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te beleggen en legt de MAR noodgedwongen schriftelijk verantwoording af in een verslag dat op de website van de MAR wordt geplaatst en waarvoor aandacht wordt gevraagd door middel van een persbericht in de lokale media en op facebook. 

De uitkomsten en aanbevelingen in het Rapport Berenschot naar de kostenoverschrijding in het sociaal domein zullen het komende jaar een belangrijke rol spelen in de vorming van het gemeentebeleid en de adviserende rol daarbij van de MAR. Bezuinigingen binnen het sociaal domein lijken onvermijdelijk. Daarom staat de MAR klaar om op te komen voor de belangen van burgers die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen binnen het sociaal domein en te bewaken dat burgers niet in de knel komen door wijzigingen in het beleid van het gemeentebestuur. 

Jaarverslag Maatschappelijke Advies Raad 2021

Overige adviezen zijn te vinden op onze adviezenpagina. Na aanmelding bij de secretaris is het voor geïnteresseerde burgers mogelijk om de vergadering bij te wonen, zodra we weer live kunnen vergaderen in Plein 5. Volg ons dus op de website en facebook. Met de MAR kunnen ook persoonlijke ervaringen en signalen over de voorzieningen in het sociaal domein worden gedeeld. De MAR is echter niet de instantie die klachten in behandeling neemt. De MAR kan signalen van burgers die wijzen op een structureel probleem wel meenemen in haar adviserende taak naar het gemeentebestuur.