MISSIE & VISIE

pondje aangepaste afmeting

De Maatschappelijke Advies Raad heeft tot doel het sociaal maatschappelijk belang te verwoorden van de inwoners en de gebruikers van gemeentelijke voorzieningen van de gemeente Brummen. De MAR vertegenwoordigt alle inwoners die op de een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen, en/of gebruik maken van het minimabeleid (het Sociale Domein).

De MAR doet dit door gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen te geven over de beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen de Jeugdwet, Participatiewet en de WMO.

De MAR werkt in 3 werkgroepen:
de werkgroep Jeugdwet
de werkgroep Participatiewet
de werkgroep WMO*

*WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Mocht u aanwezig willen zijn bij één van onze vergaderingen, dat is altijd mogelijk, onze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.