MAR Logo

notuliste

vergader icoontje

Vergaderdata

De MAR vergadert maandelijks (behalve in juli) op woensdag, meestal in het gemeentehuis. De vergaderingen starten op 09:30 uur en zijn openbaar.

18 januari 2023
15 februari 2023
22 maart 2023
19 april 2023
14 juni 2023
23 augustus 2023
20 september 2023
18 oktober 2023
15 november 2023
13 december 2023

vergadering

vergader icoontje

Diverse verslagen

Hieronder kunt u diverse andere verslagen inzien of downloaden.

Overleg Gemeente

Overleg met de gemeente, 24 augustus 2022

Adviezen

Advies Minimabeleid 2023, 23 november 2022

Advies Energietoeslag 2022, 12 april 2022