Gineke Breuer

Mijn naam is Gineke Breuer en ik ben op 20 april 1949 geboren in Boxtel.
Sinds 1 januari 2019 ben ik als lid van de MAR benoemd specifiek voor jeugdzaken.
De Maatschappelijke Advies Raad zocht nieuwe leden die affiniteit hebben met de doelgroepen in het sociale domein en in het bijzonder voor de werkgroep Jeugdwet.
Dit sprak mij vanuit mijn werkverleden erg aan. Ik wil mij maatschappelijk inzetten en dit samen met de andere MAR leden doen.

Ik kom uit Brabant en ik woon sinds 1991 in Brummen. Voordat ik naar Gelderland verhuisde heb ik vele jaren met werkende jongeren in het Vormingswerk gewerkt en later op het ROC in het onderwijs.
Ik heb bijna 22 jaar tot aan mijn pensionering als maatschappelijk werker bij Stichting Halt Gelderland gewerkt. Mijn werkzaamheden waren vooral gericht op contacten met jongeren en ouders/verzorgers en gaf ik voorlichtingslessen over de gevolgen van jeugdcriminaliteit op scholen en jongerencentra. Uitdagingen om samen met andere ketenpartners jongeren weer op het rechte pad te krijgen en/of te houden, gaven mij energie.

Naast het meedenken en meedoen met alles wat in de MAR aan de orde komt, wil ik mij vooral richten op organisaties en personen in de gemeente Brummen, die zich bezig houden met jeugd. En zo een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een goed jongerenbeleid.

Gineke Breuer