Nieuws:

d.d.26-10-2018

evertbrinkhorst

Met veel respect voor zijn levenslust en wilskracht, ondanks zijn vele gezondheidsproblemen,

hebben we afscheid genomen van 

ons gewaardeerd MAR lid

EVERT BRINKHORST

Evert heeft zich zeer lange tijd ingezet voor de gehandicapte en chronisch zieke mens door het geven van adviezen en als pleitbezorger

bij vooral fiscale en gemeentelijke instanties.

We verliezen in hem een waardevolle ervaringsdeskundige met kennis van regelgeving.

Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe.

Leden van de 

Maatschappelijke Advies Raad gemeente Brummen


d.d. 24-05-2018

Verslag conferentie ouderenmishandeling.

Lees meer...


d.d. 08-03-2018

Gevraagd: een onafhankelijk voorzitter en drie leden

lees meer


d.d. 19-02-2018

afscheid leden MAR

afscheid leden MAR


d.d. 14-10-2016

Op 4 november a.s. is er een symposium voor de jeugd uit de gemeente Brummen en hun ouders.

Wat vind ik er zelf van

persbericht 


d.d. 28-09-2015

Agenda Breed Overleg d.d. 21-10-2015


d.d 16-09-2015
Uitnodiging Breed Overleg


d.d 20-05-2015

Jaarlijkse bijeenkomst Maatschappelijke Advies Brummen
Breedoverleg 21 oktober 2015, locatie: Tolzicht Aanvang: 19.30