Om de missie en visie van de adviesraad waar te maken dienen de leden ervaringsdeskundigen te zijn op één van de drie D’s, een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen of vanuit een persoonlijke overtuiging willen participeren in voorgenomen beleid van de gemeente Brummen.

De Maatschappelijke Advies Raad Brummen bestaat uit de volgende leden:


De heer B. van Beusekom – voorzitter
Mevrouw C. van den Broek – secretaris
De heer S. van Asperen – penningmeester, lid / werkgroep WMO
Mevrouw J. Thijsen – lid / werkgroep WMO
Mevrouw S. Leemkuil – lid / werkgroep Participatiewet
De heer H.Venselaar - lid / werkgroep participatie
De heer P. Breen - lid / werkgroep participatie
Mevrouw G. Breuer - lid / werkgroep jeugd
De heer E. van Gessel - lid / werkgroep jeugd