Sonja Leemkuil
Sinds 1976 woonachtig in Brummen.
1999- 2014 Secretaris Cliƫntenraad WWB-WSW gemeente Brummen
2007-2014 WMO adviesraad gemeente Brummen
Tot heden lid MAR
Zeer betrokken bij advisering WWB-WSW, armoede en sociale uitsluiting
Lid van European Anti Poverty Network Nederland
Afgevaardigde EAPN NL in EAPN EU Inclusion Strategy Group

pasfoto Sonja