Naam P.T. Breen
Voornamen Pieter Teunis
Geboortedatum 11-12-1955
Geboorteplaats Rotterdam
Burgelijke staat Gehuwd
Kinderen 3, leeftijden 34, 31 en 27 jaar, alle 3 uitwonend
Kleinkinderen 3

Opleiding en werk
HAVO en SPD
Werkzaam bij de Jong & Laan accountants als teamleider/relatiebeheerder
Nevenactiviteiten
Bestuurslid diaconie Protestantse Gemeente Eerbeek vanaf maart 2015
Vroegere nevenacitiviteiten:
Penningmeester bij de Protestantse Gemeente Eerbeek.
Bestuurslid bij de wereldwinkel Eerbeek.

Hobby’s / sport
- Hardlopen
- Fitness
- lezen

Motivatie om tot de MAR toe te treden
Binnen de diaconie van de Protestantse Gemeente van Eerbeek heb ik de taak om de
contacten op maatschappelijk en sociaal terrein met andere organisaties binnen de
gemeente Brummen te onderhouden. Lid worden van de MAR zou binnen deze taak passen.
De afgelopen tijd is er een overleg geweest met de diaconie van de Protestantse Gemeente Brummen en Hall.

Beide diaconiën zouden het ook op prijs stellen als ik het aanspeekpunt zou worden binnen de MAR voor beide kerken.

pieterbreen