Rob van Oostveen

Geboren 21 februari 1952 in ’s Gravenhage
In 1973 getrouwd in Apeldoorn. Wij hebben twee dochters en vier kleindochter.

Sinds 1 juni 2021 lid van de Mar, actief in de werkgroep Participatie en vanaf eind 2021 penningmeester.
In de periode 1975 tot 1985 hebben we gewoond in Goor, daarna voor mijn werk naar Alphen een den Rijn vertrokken en in 2020 teruggekomen naar Gelderland en een huis gevonden in Eerbeek.

De eerste jaren werkzaam geweest in de ICT bij Witteveen en Bos in Deventer en later bij Minihouse in Gouda.
Overstapt naar vastgoed en gewerkt als directeur van een adviesbureau en daarna directeur van een woningcorporatie.
Vanaf 2008 als zelfstandige adviseur en interim bestuurder bij woningcorporaties en zorginstellingen. Vanaf 2016 heb ik dit werk afgebouwd en ben ik met pensioen gegaan.
Sinds 2012 meerdere commissariaten bij zorginstellingen en woningcorporaties.

Rob van Oostveen