Wat doet de MAR Brummen? 

JEUGDWET
De Jeugdwerkgroep houdt zich bezig met de jeugd van 0 tot 23 jaar. We geven, gevraagd en ongevraagd, advies aan burgemeester, wethouders en stellen vragen aan ambtenaren. Dit doen we op bevindingen en signalen die we uit de gemeente krijgen. Die bevindingen zoeken we zelf op door o.a. navraag te doen bij instellingen, burgers en ervaringen. De Jeugdwerkgroep is er ook voor u: heeft u vragen? Laat het ons weten.

PARTICIPATIEWET
Meedoen in de gemeente Brummen.
De Maatschappelijke Adviesraad denkt mee op deze regeling en brengt advies hierover uit.
De gemeente is momenteel bezig mensen die een beschutte / begeleide werkplek verdienen, te plaatsen op de juiste plek. De Adviesraad volgt dit proces om de belangen van deze doelgroep zo goed mogelijk te vertegenwoordiger. Hierbij kunnen wij altijd uw inbreng gebruiken.

WMO
De WMO wet zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De WMO is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch (psychisch) probleem. Zij kunnen de gemeente vragen om ondersteuning en/of hulp zoals huishoudelijke hulp of een hulpmiddelen (bv. een rolstoel).