Wat doet de MAR Brummen? 

JEUGDWET De werkgroep Jeugdwet houdt zich bezig met de jeugd van 0 tot 23 jaar. Ze geeft, advies aan burgemeester en wethouders en overlegt met ambtenaren. Dit doet ze e aan de hand van bevindingen en signalen die ze uit de gemeente krijgt. Die bevindingen ontvangt ze door navraag te doen bij maatschappelijke instellingen, burgers en uit eigen ervaringen. De werkgroep is er ook voor u. Heeft u vragen? Laat het ons weten

PARTICIPATIEWET Meedoen in de gemeente Brummen. De werkgroep Participatiewet denkt mee over de regelingen in deze wet. De werkgroep brengt daarover, advies uit aan burgemeester en wethouders. Daarnaast adviseert de werkgroep over het minimabeleid van de gemeente. De gemeente Brummen heeft in 2019 Werkfit opgericht om mensen die een uitkering ontvangen een beschutte werkplek te bieden en waar mogelijk te begeleiden naar een echte baan.. De werkgroep Participatiewet volgt dit proces om de belangen van deze doelgroep zo goed mogelijk te behartigen. Ervaringen van burgers met de Participatiewet zijn voor ons van belang. Laat het ons weten.

(Wmo) WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Wmo is ingesteld om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch (psychisch) probleem. Zij kunnen de gemeente vragen om ondersteuning en/of hulp zoals huishoudelijke hulp of een hulpmiddel (bv. een rolstoel). De werkgroep volgt de wet- en regelgeving op dit terrein in de gemeente en hoe die zijn uitwerking vindt in de praktijk voor burgers. De werkgroep bereidt adviezen voor aan burgemeesters en wethouders. Signalen van burgers die gebruik maken van de Wmo of anderszins daarbij zijn betrokken zijn bij ons welkom.